Znaczenie rozwoju hutnictwa w Polsce

Dzięki hutnictwu otrzymujemy metal, który wykorzystywany jest we wszystkich gałęziach przemysłu oraz samej gospodarki. Wyroby hutnicze wykorzystywane są do środków transportu, budownictwa oraz budowy maszyn. Jeśli ktoś nadal miałby wątpliwości dotyczące znaczenia hutnictwa, na pewno przekona go następujący fakt. Jeszcze w połowie dwudziestego wieku ilość produkowanej stali na jednego mieszkańca był wskaźnikiem rozwoju gospodarczego. Można więc sobie wyobrazić jak duże znaczenie przykładano do produkcji oraz o sporym znaczeniu wyrobów hutniczych. O rozwoju tej gałęzi przemysłu decydowały przede wszystkim surowce. Ich obecność nie przesądzała jeszcze o możliwości ich wykorzystania. Kopaliny musiały zawierać metale w odpowiednio wysokim procencie. Do produkcji nie zbędne są również paliwa. Mimo wielu korzyści, jakie przynosi hutnictwo jednocześnie ma on negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ta gałąź przemysły bardzo silnie oddziałuje na przyrodę. Przyczyną tego są pyły i gazy, jakie powstają w czasie produkcji. Sytuacji nie poprawia też fakt odprowadzania trujących ścieków do strumieni. Mimo postępowi technologicznemu oraz postępującej świadomości ekologicznej, zanieczyszczenia są wciąż poważnym problemem. Wystarczy przejechać się w rejon Śląska, by na własne oczy oraz nos przekonać się do czego prowadzi zbyt duże wykorzystanie surowców.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.